dau lung khi mang thai dau xuong khop la gi nguyen nhan thoai hoa khop goi thoat vi dia dem cot song that lung nguyen nhan dau khop goi nam lim xanh sam ngoc linh quan jean nam ao so mi nam ao thun nam pa lang cap dien may nen khi may nen khi puma benh dau lung dau xuong khop thoai hoa khop goi thoat vi dia dem dau khop goi

 
 
 
Đa dạng sinh học
 

Một số trở ngại của công tác bảo tồn và khung giải pháp

Chín trở ngại của công tác bảo tồn và khung giải pháp

1. Nhận thức về công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học của các nhóm cộng đồng, kể cả các nhà lãnh đạo địa phương, chưa đáp ứng đòi hỏi cấp thiết về bảo tồn tài nguyên. Vì thế, cần có một chương trình hành động về truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên hướng đến tất cả các nhóm đối tượng trong xã hội với nhiều cách tiếp cận khác nhau.

2. Sinh kế của một số bộ phân đồng bào phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Đây là một vấn đề xã hội hết sức phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp giải quyết khôn khéo và có lộ trình phù hợp để chuyển đổi sinh kế cho các nhóm cộng đồng.
3. Các khu bảo tồn được thành lập ít nhiều có tác động đến sinh kế của người dân các địa phương. Vì thế cần có những đánh giá tác động theo từng thời kỳ và có kế hoạch để quản lý thích nghi trong thời gian tới.

4. Áp lực cho nhu cầu phát triển tác động đến hoạt động bảo tồn đòi hỏi phải có chiến lược phát triển khôn khéo, chú trọng đến việc phát huy các giá trị tài nguyên sinh học phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương

5. Các nghiên cứu về bảo tồn biển và đất ngập nước mặc dù đã được thực hiện nhưng các hoạt động thực thi về lĩnh vực này trong thời gian qua còn hạn chế đòi hỏi phải nổ lực hơn trong tương lai, trước mắt sẽ xây dựng các dự án đầu tư và thành lập 2 khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai và khu bảo tồn biển Sơn Chà - Hải Vân.

6. Cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên các khu bảo tồn chỉ mới bắt đầu, cần thiết phải có các nghiên cứu chuyên sâu về đề tài này, nhất là cơ chế đồng quản lý để áp dụng cho các khu bảo tồn mới thành lập như khu bảo tồn Sao La và Phong Điền.

7. Các khu vực hành lang nối các khu bảo tồn là các khu quan trọng chứa đựng nhiều tài nguyên sinh học phong phú không kém các khu bảo tồn, tuy nhiên, trong công tác quản lý tại các khu vực hành lang này chưa đáp ứng đầy đủ do thiếu nguồn lực kỹ thuật và tài chính đòi hỏi phải có các dự án đầu tư và cơ chế quản lý thích hợp như ứng dụng cơ chế dịch vụ chi trả môi trường hiện đang được thí điểm thực hiện tại một số địa phương trong nước.

8. Du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn mới thành lập cần được hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát huy lợi thế với các kiểu hình du lịch thông thường. Tuy nhiên, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được đầy đủ, kể cả nguồn nhân lực. Riêng lĩnh vực này sẽ tiếp tục được hoàn thiện để tiến tới xây dựng một mạng lưới du lịch hoàn thiện cho địa phương, trong đó chú trọng để phát triển loại hình du lịch sinh thái trên cơ sở quy hoạch và phát triển du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn Phong điền, Sao la mới thành lập nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh với các vùng, địa phương khác.

9. Năng lực quản lý khu bảo tồn và thực thi pháp luật của các BQL và cơ quan kiểm lâm vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục được cải thiện và nâng cao.


1 2   >  >>   

 
Tìm kiếm
Liên kết website
 

Văn bản quy phạm pháp luật

TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
BIỂU QUYẾT

Thống kê truy cập
  lượt đã truy cập
  Người đang truy cập

Bản quyền thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền
Địa chỉ: xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (84-54) 3561646 ; Fax: (84-54) 3561646 ; Email galoilam_kbt@yahoo.com