dau lung khi mang thai dau xuong khop la gi nguyen nhan thoai hoa khop goi thoat vi dia dem cot song that lung nguyen nhan dau khop goi nam lim xanh sam ngoc linh quan jean nam ao so mi nam ao thun nam pa lang cap dien may nen khi may nen khi puma benh dau lung dau xuong khop thoai hoa khop goi thoat vi dia dem dau khop goi

 
 
 
Đa dạng sinh học
 

Công tác Bảo tồn thiên nhiên tại Thừa Thiên Huế (3)

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học mang tính xã hội cao. Việc giải quyết những vấn đề bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay cũng như mai sau phụ thuộc vào trình độ nhận thức của những người hoạch định chính sách, cũng như phụ thuộc vào trình độ dân trí, thái độ và hành vi của mọi tầng lớp trong xã hội

Truyền thông giáo dục bảo tồn

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học mang tính xã hội cao. Việc giải quyết những vấn đề bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay cũng như mai sau phụ thuộc vào trình độ nhận thức của những người hoạch định chính sách, cũng như phụ thuộc vào trình độ dân trí, thái độ và hành vi của mọi tầng lớp trong xã hội. Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH, đặc biệt đã kết hợp phương thức truyền thông hiện đại với phương thức truyền thông truyền thống. Người dân tiếp cận được nhiều thông tin từ cơ quan Kiểm lâm và ngược lại cơ quan Kiểm lâm thu được nhiều thông tin từ cộng đồng để điều chỉnh các hoạt động, chính sách quản lý về bảo tồn ĐDSH. Đa dạng hoá các loại hình truyền thông giáo dục và nhiều kênh truyền thông phù hợp đã được chọn lựa để thực hiện như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về  rừng, về bảo tồn đa dạng sinh học cho các đối tượng người lớn, trẻ em; Thiết lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ (CLB Trại Thiên Nhiên, CLB xanh, CLB Thiên nhiên vì cuộc sống, CLB thanh niên hành động vì bảo tồn).

Trong hoạt động truyền thông giáo dục cộng đồng, các cơ quan chức năng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực địa phương để thực hiện phương thức truyền thông liên kết (giữa các cơ quan nhà nước với cộng đồng cùng tổ chức thực hiện), truyền thông từ nông dân đến nông dân (do cộng đồng tự chủ trong tổ chức thực hiện), truyền thông của các tổ chức xã hội (thông qua việc thành lập các tổ chức cộng đồng hoạt động vì bảo tồn thiên nhiên.

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động truyền thông cũng được xây dựng. Một nhà truyền thông cộng đồng đã được xây dựng tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền nơi tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về bảo tồn thiên nhiên cho các nhóm cộng đồng trong khu vực vùng đệm khu BTTN Phong Điền.

Hoạt động truyền thông cộng đồng cũng chú trọng đến phục hồi văn hoá truyền thống các dân tộc bản địa. Thông qua hoạt đông này các giá trị văn hoá và kiến thức bản địa liên quan đên bảo tồn đa dạng sinh học được coi trọng và áp dụng vào công tác quản lý khu bảo tồn


1 2   >  >>   

 
Tìm kiếm
Liên kết website
 

Văn bản quy phạm pháp luật

TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
BIỂU QUYẾT

Thống kê truy cập
  lượt đã truy cập
  Người đang truy cập

Bản quyền thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền
Địa chỉ: xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (84-54) 3561646 ; Fax: (84-54) 3561646 ; Email galoilam_kbt@yahoo.com