dau lung khi mang thai dau xuong khop la gi nguyen nhan thoai hoa khop goi thoat vi dia dem cot song that lung nguyen nhan dau khop goi nam lim xanh sam ngoc linh quan jean nam ao so mi nam ao thun nam pa lang cap dien may nen khi may nen khi puma benh dau lung dau xuong khop thoai hoa khop goi thoat vi dia dem dau khop goi

 
 
 
Hợp tác phát triển
 

Hợp tác với cộng đồng địa phương xây dựng các mô hình quản lý khu BTTN Phong Điền

Luật Bảo vệ và phát triển rừng được sửa đổi, bổ sung và ban hành năm 2004. Ngoài các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao, cho thuê rừng (điều 5 Luật Bảo vệ và phát triển rừng) thì cộng đồng dân cư thôn, bản cũng trở thành đối tượng được giao rừng với những quy định về quyền, nghĩa vụ (điều 29,30 Luật Bảo vệ và phát triển rừng)

Giao đất, giao rừng để phát triển sản xuất và làm tốt công tác bảo vệ rừng là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đến nay, chủ trương ấy đã từng bước đi vào cuộc sống; rừng đã được khai thác và bảo vệ đúng mức.

Từ 2006 đến nay, BQL (Ban quản lý) khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Phong Điền đã hợp tác cùng với cộng đồng địa phương tại 2 xã: Phong Mỹ (huyện Phong Điền), Hồng Vân (huyện ALưới) xây dựng các mô hình đồng quản lý, đó là:

 • Tuần tra rừng cộng đồng.
 • Du lịch cộng đồng.
 • Quản lý rừng cộng đồng

1. Mô hình Tuần tra rừng cộng đồng

Mục tiêu

 • Xây dựng mô hình Tổ đội quản lý bảo vệ rừng do cộng đồng dân cư tự tổ chức và quản lý
 • Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa cộng đồng, BQLKBT và chính quyền địa phương để ngăn chăn các hành vi vi phạm Luật BV&PTR
 • Thể chế hóa sự phối hợp giữa các bên tham gia, lấy người dân làm chủ thể, có chế độ thưởng phạt công bằng và hợp lý trong

Một số kết quả đạt được

 • Thành lập được 14 tổ tuần tra cộng đồng tại 2 xã Hồng Vân, Phong Mỹ với 70 thành viên tham gia.
 • Xây dựng hương ước và quy ước bảo vệ và phát triển rừng theo quy định chính sách  của Nhà nước và phát huy những tập quán truyền thống, kiến thức bản địa tốt
 • Xây dựng một cơ chế phối hợp giữa các đơn vị tham gia (Hạt kiểm lâm, Chính quyền huyện, xã, Công an,....).
 • Từng bước nâng cao năng lực cho cộng đồng trong công tác QLBVR và kiến thức pháp luật liên quan.

2. Mô hình nâng cao năng lực quản lý rừng cộng đồng

Các Mục Tiêu

 • Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý rừng  cho cộng đồng đã được giao quản lý rừng tự nhiên
 • Đề xuất những giải pháp để bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện quy chế QLBVR dựa vào cộng đồng

Một số kết quả đạt được

 • Tự giác và chủ động tham gia công tác nhận rừng để QLBV và hưởng lợi dựa trên lượng tăng trưởng của rừng theo quy định của Nhà nước.
 • Tăng thu nhập cho người dân thông qua các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. - Hạn chế nạn các hoạt động trái phép vào rừng, góp phần tăng độ che phủ của rừng và khai thác và phát triển lâm sản phụ theo hướng bền vững.
 • Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng thông qua các hoạt động của cộng đồng, tiết kiệm kinh phí quản lý rừng hàng năm của Nhà nước.
 • Cộng đồng đã thực sự làm chủ trên diên tích rừng được giao quản lý nên chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm

3. Mô hình du lịch cộng đồng

Mục Tiêu

 • Thiết lập mô hình du lịch cộng đồng do nhóm ng­ời Pahy, Vân kiều tại bản Hạ Long quản lý và điều hành trên cơ sở khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên tại địa ph­ương.

Một số kết quả đạt được

 • Xây dựng quy trình thiết lập một khu du lịch sinh thái do cộng đồng quản lý.
 • Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quản lý và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.
 • Góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng và giáo dục cho du khách, bảo tồn sinh thái nhân văn của cộng đồng người dân tộc thiểu số.

 
Tìm kiếm
Liên kết website
 

Văn bản quy phạm pháp luật

TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
BIỂU QUYẾT

Thống kê truy cập
  lượt đã truy cập
  Người đang truy cập

Bản quyền thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền
Địa chỉ: xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (84-54) 3561646 ; Fax: (84-54) 3561646 ; Email galoilam_kbt@yahoo.com